• Mùa giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang XVII
  Chư vị Bang chủ và các Đại hiệp thân mến,     Giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang mùa giải thứ 16 đã kết thúc mỹ mãn. Chắc hẳn các bang hội đã tích lũy được không ít kinh nghiệm thực chiến,...

  [27-05-2016]

 • Mùa Giải Võ Lâm Bá Chủ Lần XVII
  Chư vị Đại hiệp thân mến,   Giải đấu Võ Lâm Bá Chủ Lần XVI đã kết thúc mỹ mãn, chứng kiến sự lên ngôi Võ Lâm Bá Chủ của đại cao thủ vutru và  ngọc diện phi hồ.   Trãi qua 16 mùa giải, chắc...

  [27-05-2016]

 • Mùa giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang XVI
  Chư vị Bang chủ và các Đại hiệp thân mến,     Giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang mùa giải thứ 15 đã kết thúc mỹ mãn. Chắc hẳn các bang hội đã tích lũy được không ít kinh nghiệm thực chiến,...

  [22-04-2016]

 • Mùa Giải Võ Lâm Bá Chủ Lần XVI
  Chư vị Đại hiệp thân mến,   Trải qua mùa giải 15 đầy căng thẳng 2 đại hiệp vutru ở Thái Sơn và ngọc diện phi hồ ở Hoa Sơn mùa giải 14 này.   Trãi qua 15 mùa giải, chắc hẳn các cao thủ đã...

  [22-04-2016]

 • Mùa giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang XV
  Chư vị Bang chủ và các Đại hiệp thân mến,     Giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang mùa giải thứ 14 đã kết thúc mỹ mãn. Chắc hẳn các bang hội đã tích lũy được không ít kinh nghiệm thực chiến,...

  [29-03-2016]

Điều khoản sử dụng